CO2 Prestatieladder

P. de Visser Werkendam B.V. heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder!

Energiebeleid
P. de Visser Werkendam B.V. heeft besloten de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de uitvoering van haar werkzaamheden te reduceren. De afgelopen jaren werd het verbruik van brandstoffen, elektra en gas al bijgehouden; de afgelopen periode is daarnaast gewerkt aan het opstellen van een CO2-reductiesysteem dat voldoet aan de CO2 Prestatieladder niveau 3. Bijkomend voordeel van dit certificaat is het mogelijk verkrijgen van gunningvoordeel bij aanbestedingen.

Informatie over huidig energieverbruik
Ieder half jaar wordt de CO2 footprint van ons bedrijf berekend. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2015 was onze footprint 636 ton CO2, waarvan 615 ton in scope 1 (directe emissies zoals brandstof) en 21 ton in scope 2 (indirecte emissies zoals elektraverbruik).

Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint over heel 2016:

In 2016 hebben wij het verbruik terug weten te brengen naar 598 ton CO2 met als onderverdeling In Scope 1 578 ton en in scope 2 20 ton.

CO2 reductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, heeft P. de Visser Werkendam B.V. de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

P. de Visser Werkendam B.V. wil in 2019 t.o.v. 2015 10% minder CO2 uitstoten (scope 1 & 2).
* deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.

CO2 reductiemaatregelen
Om deze doelstelling te realiseren zijn voor het komende jaar de volgende maatregelen opgesteld:
• Verbeteren van inzicht in de brandstofverdeling van wagenpark en bedrijfsmiddelen (betere kilometerregistratie)
• Aanschaf van zuinige typen auto’s en materieel bij vervanging of nieuwkoop
• Aandacht aan zuinig rijgedrag in toolboxen
• Verminderen kilometers door beter plannen en carpoolen
• Inkoop van elektra opgewekt uit duurzame energiebronnen

Individuele bijdrage
Zelf bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen kan door te letten op kleine dingen, zoals apparaten en machines niet onnodig aan laten staan of een relaxte rijstijl in de auto. Mochten jullie zelf ideeën hebben over hoe P. de Visser Werkendam B.V. haar CO2-uitstoot verder kan verlagen, dan kan je deze indienen bij Jan Blokland.

Downloads

CO2 communicatiebericht

CO2 bewust Certificaat niveau 3

• CO2 Managementplan v2016-05-27

• Communicatie en Participatie v2016-05-27

• CO2-reductieplan 2019 v2016-05-27