Bijzondere activiteiten

, Categorie: Producten P. de Visser

Door de betrokkenheid bij diverse civiel- en cultuurtechnische werken wordt P. de Visser Werkendam BV, in het verlengde van haar werkzaamheden, dikwijls betrokken bij bijzondere werkzaamheden, zoals de montage van kabelgoten in tunnels voor ondergrondse infrastructuur en het opvijzelen van olieleidingen. Ook het slijpen van sleuven in combinatie met de aanleg van detectielussen in diverse soorten verhardingen t.b.v.  o.a.  parkeervoorzieningen is de laatste jaren een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden geworden. Het reinigen van openbare stranden kunt u ook door ons laten verzorgen.