Groenvoorziening

, Categorie: Producten P. de Visser

Groenvoorziening is eveneens een specialiteit. Voor het gehele traject, van advies en ontwerp tot onderhoud, kunt u een beroep doen op P. de Visser Werkendam. Dat geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van stads- en recreatieparken, sportvelden en daarbij behorende beschoeiingen, hardhouten steigers, vlonders en bruggen. Tot de onderhoudswerkzaamheden behoren o.a. snoeiwerk, het rooien van bomen en heesters alsmede de aanplant van nieuw  materiaal. Het maaien van gazons en wegbermen neemt een belangrijke plaats in binnen de groenvoorziening. Ook voor de aanleg en onderhoud van particuliere tuinen kunt u een beroep op ons doen. Binnenkort kunnen wij ook de aanleg van sportvelden met kunstgras voor u realiseren.