Bijzondere activiteiten

Door de betrokkenheid bij diverse civiel- en cultuurtechnische werken wordt P. de Visser Werkendam BV, in het verlengde van haar werkzaamheden, dikwijls betrokken bij bijzondere werkzaamheden, zoals de montage van kabelgoten in tunnels voor ondergrondse infrastructuur en het opvijzelen van olieleidingen. Ook het slijpen van sleuven in combinatie met de aanleg van detectielussen in diverse soorten verhardingen t.b.v.  o.a.  parkeervoorzieningen is de laatste jaren een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden geworden. Het reinigen van openbare stranden kunt u ook door ons laten verzorgen.

Slijpen van lussen

T.b.v. diverse toegangssystemen verzorgen wij de aanleg van de detectielussen. Deze detectielussen worden aangebracht onder klinkerverhardingen, in asfaltverhardingen, in betonvloeren of onder speciale detectiematten. Deze systemen vindt men veelal bij parkeergarages, toegangen tot parkeerterrein of andere locaties waarbij geen onbelemmerde toegang is toegestaan.

Sportvelden

Ook met de aanleg van kunstgrasvelden voor sportverenigingen hebben wij ervaring. Voor de plaatselijke voetbalvereniging Kozakken Boys is een compleet pupillen speelveld aangelegd
voorzien van NOC/NSF keurmerk.

Strandreiniging

Hier komt z.s.m. meer informatie over deze discipline.

Tuinaanleg

De aanleg van een kleinere particuliere tuin behoort eveneens tot de mogelijkheden. Op bijvoorbeeld het project De Vijf Bladeren te Oostvoorne hebben wij bij diverse woningen
proeftuinen aangelegd. Niet alleen voor particulieren maar ook bij bedrijven kunnen wij de aanleg en het onderhoud van groenvoorziening realiseren en uitvoeren.