Grondwerk

, Categorie: Producten P. de Visser

Het uitvoeren van grondwerken, zelfstandig of in combinatie is de oudste activiteit. Belangrijke onderdelen vormen het uitvoeren van bodemsaneringen en afvoer van verontreinigde grond, uiteraard onder BRL 7000 keur.  De aanleg van wegen en het bouwrijp maken van woongebieden en industrieterreinen behoort tot de kernactiviteiten. Door ruime ervaring, goed opgeleide medewerkers, het juiste materieel en apparatuur kan elk project worden gerealiseerd.