Riolering

, Categorie: Producten P. de Visser

De aanleg van riolering vereist grote deskundigheid. Hierbij spelen vakmanschap en ervaring een belangrijke rol. Alle soorten rioleringswerken kunnen worden uitgevoerd, zoals vrijverval-, pers- en drukriolering, huisaansluitingen, renovatie en TV-rioolinspectie. Daarbij komt tegenwoordig ook de aanleg van bergbezinkriolen en infiltratiesystemen. Onder riolering valt ook de realisering van drainagesystemen, in het veld en onder bestaande of nieuwe woningen.  De aanleg / renovatie van sifons is een activiteit die zeker op dit gebied niet onvermeld mag blijven.