CO2 PRESTATIELADDER

P. de Visser Werkendam B.V. heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder! 

Energiebeleid
P. de Visser Werkendam B.V. heeft besloten de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de uitvoering van haar werkzaamheden te reduceren. De afgelopen jaren werd het verbruik van brandstoffen, elektra en gas al bijgehouden; de afgelopen periode is daarnaast gewerkt aan het opstellen van een CO2-reductiesysteem dat voldoet aan de CO2 Prestatieladder niveau 3. Bijkomend voordeel van dit certificaat is het mogelijk verkrijgen van gunningvoordeel bij aanbestedingen.

 

Informatie over huidig energieverbruik
Ieder half jaar wordt de CO2 footprint van ons bedrijf berekend. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2020 was onze footprint 590 ton CO2, waarvan 577 ton in scope 1 (directe emissies zoals brandstof) en 13 ton in scope 2 (indirecte emissies zoals elektraverbruik).

Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint over heel 2020:

T.o.v. 2019 is onze footprint fors gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de omzetstijging die in 2020 heeft plaatsgevonden. De omzet in 2020 is met bijna 17% gestegen t.o.v. 2019. Deze omzet stijging is niet alleen veroorzaakt door een stijging in geld doch eveneens  door extra draaiuren van materieel en kilometers van vervoermiddelen.

COreductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, heeft P. de Visser Werkendam B.V. de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

P. de Visser Werkendam B.V. wil in 2021 t.o.v. 2018 5% minder CO2 uitstoten (scope 1 & 2).
* deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.

T.g.v. de flinke omzetstijging is onze behaalde reductie over 2019 volledig teniet gedaan. Nader onderzoek naar de onderlinge vergelijkingen tussen deze 2 jaren toont aan dat de stijging van de omzet de CO-2  in verhouding is met de omzetstijging. In vergelijking met 2018 is de omzet in 2020 ook met ruim 7% gestegen. In 2018 bedroeg onze CO-2 uitstoot 571 ton. Verhoudingsgewijs is derhalve nog steeds een besparing gerealiseerd. Relatief gezien is er t.o.v. het referentiejaar 2018 tot op heden een besparing gerealiseerd van 4%.

COreductiemaatregelen
Om deze doelstelling te realiseren zijn voor het komende jaar de volgende maatregelen opgesteld:

* Verbeteren inzicht: aandacht aan km registratie in interne communicatie
* Instructies ‘Het Nieuwe Draaien’
* Instructies ‘Het Nieuwe Rijden’
* Aandacht geven aan zuinig rijgedrag in toolboxen
* Verminderen kilometers door plannen (carpoolen, werknemers dichtbij project)
* Aanschaf zuinig materieel en auto’s (incl start-stop systeem/eco modus)
* Aanschaf 100% BIO diesel
* Vergroenen ingekochte stroom. Vanaf eind 2020 zijn wij overgegaan naar 100% NL Wind energie

Individuele bijdrage

Zelf bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen kan door te letten op kleine dingen, zoals apparaten en machines niet onnodig aan laten staan of een relaxte rijstijl in de auto. Mochten jullie zelf ideeën hebben over hoe P. de Visser Werkendam B.V. haar CO2-uitstoot verder kan verlagen, dan kan je deze indienen bij Jan Blokland.