CO2 PRESTATIELADDER

P. de Visser Werkendam B.V. heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder! 

Energiebeleid
P. de Visser Werkendam B.V. heeft besloten de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de uitvoering van haar werkzaamheden te reduceren. De afgelopen jaren werd het verbruik van brandstoffen, elektra en gas al bijgehouden; de afgelopen periode is daarnaast gewerkt aan het opstellen van een CO2-reductiesysteem dat voldoet aan de CO2 Prestatieladder niveau 3. Bijkomend voordeel van dit certificaat is het mogelijk verkrijgen van gunningvoordeel bij aanbestedingen.

 

Informatie over huidig energieverbruik
Ieder half jaar wordt de CO2 footprint van ons bedrijf berekend. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2015 was onze footprint 636 ton CO2, waarvan 615 ton in scope 1 (directe emissies zoals brandstof) en 21 ton in scope 2 (indirecte emissies zoals elektraverbruik).

Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint over heel 2018:

Zowel In 2016 als 2017 hebben wij het CO2 verbruik terug weten te brengen. In 2016 naar 598 ton CO2 met als onderverdeling In Scope 1 578 ton en in scope 2 20 ton. In 2017 is het verbruik teruggebracht naar 568 ton CO2 verdeeld in Scope 1 553 ton en Scope 2 met 15 ton In 2018 is de CO2 uitstoot miniem gestegen. naar Scope 1 552 ton en scope 2 naar 22 ton. De stijging in 2018 van scope 2 wordt vooral veroorzaakt door het feit dat het stroomcertificaat niet aan de juiste vereisten voor groene stroom voldeed. De daling t.o.v. 2015 is mede gerealiseerd door de aanschaf van bedrijfsauto’s met EURO-6 motoren alsmede diverse materieelstukken eveneens met EURO 6 motoren. Voor 2019 staan er eveneens weer diverse investeringen gepland in zuinige bedrijfsauto’s en materieel en nieuwe vrachtauto met EURO 6 – motor.

COreductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, heeft P. de Visser Werkendam B.V. de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

P. de Visser Werkendam B.V. wil in 2019 t.o.v. 2015 10% minder
CO2 uitstoten (scope 1 & 2).

* deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.

Onze te behalen doelstelling voor 2019 is op dit moment al bijna gerealiseerd. Uiteraard gaan wij in de komende jaren ons best doen om de reeds behaalde doelstelling / besparing minimaal vast te houden en zo mogelijk nog verder uit te breiden. Vanaf 2018 zullen we de doelstelling gaan koppelen aan de gerealiseerde draaiuren van de machines alsmede verreden kilometers bij de voertuigen. Verandering van de doelstelling naar draaiuren is bij nader inzicht bij veel infra bedrijven een betere graadmeter dan gerealiseerde omzet

COreductiemaatregelen
Om deze doelstelling te realiseren zijn voor het komende jaar de volgende maatregelen opgesteld:

• Verbeteren inzicht: aandacht aan km registratie in interne communicatie
• 
Instructies ‘Het Nieuwe Draaien’
• 
Instructies ‘Het Nieuwe Rijden’
• 
Aandacht geven aan zuinig rijgedrag in toolboxen
• 
Verminderen kilometers door plannen (carpoolen, werknemers dichtbij project)
• 
Aanschaf zuinig materieel en auto’s (incl start-stop systeem/eco modus)
• 
Aanschaf 100% BIO diesel
• 
Vergroenen ingekochte stroom  

Individuele bijdrage
Zelf bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen kan door te letten op kleine dingen, zoals apparaten en machines niet onnodig aan laten staan of een relaxte rijstijl in de auto. Mochten jullie zelf ideeën hebben over hoe P. de Visser Werkendam B.V. haar CO2-uitstoot verder kan verlagen, dan kan je deze indienen bij Jan Blokland.