CO2 PRESTATIELADDER

P. de Visser Werkendam B.V. heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder! 

Energiebeleid
P. de Visser Werkendam B.V. heeft besloten de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de uitvoering van haar werkzaamheden te reduceren. De afgelopen jaren werd het verbruik van brandstoffen, elektra en gas al bijgehouden; de afgelopen periode is daarnaast gewerkt aan het opstellen van een CO2-reductiesysteem dat voldoet aan de CO2 Prestatieladder niveau 3. Bijkomend voordeel van dit certificaat is het mogelijk verkrijgen van gunningvoordeel bij aanbestedingen.

Informatie over huidig energieverbruik
Ieder half jaar wordt de CO2 footprint van ons bedrijf berekend. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het gehele jaar van 2022 was onze footprint 575 ton CO2, waarvan 561 ton in scope 1 (directe emissies zoals brandstof) en 00 ton in scope 2 (indirecte emissies zoals elektraverbruik). De uitstoot van de scope Business Travel bedroeg 14 ton.

Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint over heel 2022:

T.o.v. 2021 is onze footprint in absolute tonnen licht gestegen. Relatief gezien is onze vermindering t.o.v. het referentie jaar 2018 ca. 11%. Hiermee is onze doelstelling voorlopig behaald. Verdere daling zal tot 2024 een flinke opgaaf worden.

CO2 reductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, heeft P. de Visser Werkendam B.V. de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

P. de Visser Werkendam B.V. wil over de periode 2022/2024 t.o.v. 2018 10% minder CO2 uitstoten (scope 1 & 2).
* deze doelstelling is gerelateerd aan de draaiuren van materieel en km registratie van voertuigen.

P. de Visser Werkendam B.V. heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder!
Aangezien onze uitstoot voor ruim 95% wordt veroorzaakt door ons materieel en voertuigen zullen we voor de komende periode t/m 2024 opnieuw inzetten op een vermindering van de CO2 reductie van 5% t.o.v. 2021 en 10% t.o.v. referentiejaar 2018.
Wij willen e.e.a. realiseren door de volgende maatregelen

COreductiemaatregelen
Om deze doelstelling te realiseren zijn voor het komende jaar de volgende maatregelen opgesteld:
* Instructies ‘Het Nieuwe Draaien’
* Instructies ‘Het Nieuwe Rijden’
* Aandacht geven aan zuinig rijgedrag in toolboxen
* Verminderen kilometers door plannen (carpoolen, werknemers dichtbij project)
* Aanschaf zuinig materieel en auto’s (incl start-stop systeem/eco modus)
* Aanschaf elektrische auto’s
* Aanschaf van brandstof met additieve toevoegingen voor vermindering van CO2 uitstoot
* Aanschaf 100% BIO diesel

Een reductie op het verbruik van energie ( elektriciteit ) is niet meer mogelijk aangezien deze voor 100% wordt aangeschaft door gebruik te maken van windenergie.

Door te investeren in zonnepanelen en de aanschaf van elektrische voertuigen willen we de uitstoot verder gaan terugdringen. De zonnepanelen zijn begin september 2022 geïnstalleerd en de elektrische auto rijdt sinds juni zijn kilometers.

 

Individuele bijdrage

Zelf bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen kan door te letten op kleine dingen, zoals apparaten en machines niet onnodig aan laten staan of een relaxte rijstijl in de auto. Mochten jullie zelf ideeën hebben over hoe P. de Visser Werkendam B.V. haar CO2-uitstoot verder kan verlagen, dan kan je deze indienen bij Jan Blokland.